Uitnodiging ledenvergadering

Een ledenvergadering is een vergadering die minstens een keer per jaar gehouden wordt. Daarbij is het onderdeel van een vereniging. Leden van die vereniging zijn automatisch uitgenodigd voor deze meeting. Bekijk hieronder informatie over de uitnodigingen voor een vergadering.

Om een dergelijk samenkomen te houden moet je dus alle leden uitnodigen, of in ieder geval de leden van de vereniging die het hoogst in de hiërarchie van de vereniging staan! Een uitnodiging maken voor een vergadering is niet niks: je moet opletten wat je op de uitnodiging zet.

Het is bijvoorbeeld erg belangrijk dat je aangeeft welke onderwerpen aangesneden gaan worden, wie de voorzitter is en wanneer het plaatsvindt. Vaak is het een belangrijke vergadering waar meerdere belangrijke onderwerpen besproken worden. Houdt de uitnodiging daarom ook zo krachtig mogelijk. Hieronder hebben we een aantal teksten opgesteld om je te helpen met het opstellen van de uitnodiging.

Tekst uitnodiging ledenvergadering:

  • Bij deze/hierbij nodigen we u uit voor de vergadering van {naam vereniging}.
  • De vergadering zal plaatsvinden op {datum} om {tijd} stipt! Zorg dus dat je op tijd aanwezig bent.
  • De ledenvergadering behelst een aantal onderwerpen. Deze zijn: {opsomming onderwerpen}
  • Gaarne aan te geven of u bij de bijeenkomst aanwezig bent via {e-mailadres of telefoonnummer}.
  • Wanneer u zelf een onderwerp hebt waarover discussie moet zijn, gaarne dit door te geven via {e-mailadres}.
  • De bijeenkomst zal voorgezeten worden door {namen van voorzitters}.
  • Wij hopen u bij de vergadering welkom te mogen heten en zijn benieuwd naar alle discussies en uitkomsten.

Uitnodiging ledenvergadering

Vragen, correcties en opmerkingen kunnen hieronder geplaatst worden. Vond je het een nuttig artikel? Wij stellen delen op prijs. Op deze manier kunnen wij het artikel dat te maken heeft met uitnodigingen maken voor een vergadering beter maken.

Last updated: dinsdag 19 februari 2019

Plaats een reactie